Sau nhiều ngày tìm tòi và sáng tạo, Tranh Gạo Thu Đông đã cho ra mắt bộ sưu tập Đồng Hồ Gạo

 

Đồng Hồ Gạo là sự kết hợp sáng tạo giữa Tranh và Thời gian mang tính nghệ thuật độc đáo cao.

Đồng Hồ Gạo là sự kết hợp sáng tạo giữa Tranh và Thời gian mang tính nghệ thuật độc đáo cao.

Ngoài ra, Tranh Gạo Thu Đông hứa hẹn trong thời gian tới sẽ tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm Tranh Gạo độc đáo sáng tạo khác.