Chùa Một Cột
Tên tranh : Chùa Một Cột
Mã tranh : DB49
Kích thước : Ø 22cm
Giá : Vui lòng liên hệ