Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Tên tranh : Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Mã tranh : DB52
Kích thước : Ø 22cm
Giá : Vui lòng liên hệ